head_banner

چند روش باز کردن

v

حس باز شدن

حس کردن عابر پیاده برای باز شدن هنگام نزدیک شدن به در، فاصله حسگر را می توان تنظیم کرد

gh

روشن کنید

کلید در را فشار دهید تا روشن شود

vbc

کنترل دسترسی

با نصب سیستم کنترل دسترسی، درب با مجوز با کشیدن کارت، اثر انگشت و کشیدن صورت باز می شود.

vcas

صدا روشن است

ماژول داخلی از کنترل صوتی Tmall و AI شیائومی پشتیبانی می کند

qwe

فشار دهید و بکشید تا باز شود

درب با دست جابجا می شود و سیستم پس از تشخیص قصد کاربر برای باز کردن در باز می شود.

tye

کنترل از راه دور برای روشن کردن

دکمه باز کردن در را روی کنترل از راه دور بی سیم فشار دهید تا روشن شود

AI

کنترل هوشمند

قصد باز و بسته شدن زمانی قابل تحقق است که شرایط ماشه تنظیم شده برآورده شود

tewt

تلفن همراه روشن شود

پشتیبانی از روشن کردن از راه دور با بلوتوث تلفن همراه و شبکه