head_banner

پرده اتوماتیک

  • Magnetic levitation drive automatic curtain system

    سیستم پرده اتوماتیک درایو شناور مغناطیسی

    موتور خطی Maglev برای پرده های اتوماتیک اعمال می شود، با مزایای اندازه کوچک، بی صدا، ایمن و تمیز

    پرده هوشمند Maglev برای ساده کردن زندگی روزمره ما برای رسیدن به حالت زندگی "تنبل" اهمیت بسیار مهمی دارد.

    این روند اجتناب ناپذیر توسعه زندگی هوشمند در جامعه مدرن است.